Samenwerkomgevingvoor en door professionals

Q&A Startpunt Jeugd

Eind 2022 introduceerde de regio Haaglanden het Startpunt Jeugdhulp Haaglanden (in het kort: Startpunt Jeugd). Dit is een hulpmiddel waarmee verwijzers en professionals (bijvoorbeeld het lokale team) geholpen worden om passende jeugdhulp te vinden bij een hulpvraag. Door gebruik te maken van het Startpunt hebben verwijzers en professionals een beter en vollediger overzicht van de gecontracteerde jeugdhulp in de regio, en ontvangen jeugdhulpaanbieders meer aanmeldingen die goed aansluiten op hun expertise.

Zoals bij elk nieuw initiatief ontstaan bij de gebruikers ook vragen. Daarom hebben we een korte Q&A gemaakt waar de gestelde vragen en antwoorden in zijn uitgewerkt.

  • Inzichtelijk maken van het zorgaanbod van de contracteerde aanbieders
  • Inzichtelijk maken van wachttijden
  • Koppelen van de juiste hulpvraag aan het best passend hulpaanbod

Met de zoekbalk zoek je naar de best passende jeugdhulp. Dit doe je door in de zoekbalk trefwoorden te typen die de jeugdhulpvraag van de jeugdige beschrijven. Door de postcode in te vullen, zoek je naar passende jeugdhulp in de buurt. Indien gewenst kun je ook zoeken op productcode. Het werkt eigenlijk hetzelfde als Google. Na het invullen van de zorgterm(en) verschijnt de lijst met passende jeugdhulpaanbieders en wordt gesorteerd op basis van wachttijd. Hiermee ontvangt de verwijzer een selectie van passende jeugdhulpaanbieders en kan hij -desgewenst met de jeugdige- de best passende jeugdhulpaanbieder benaderen.

Het Startpunt Jeugd is primair bedoeld voor wettelijke verwijzers. Zij zijn dan ook degenen die de jeugdige kunnen doorverwijzen. Mochten niet-wettelijke verwijzers op het Startpunt Jeugd terechtkomen, dan worden zij via een link doorverwezen naar de lokale teams.

Het gecontacteerde hulpaanbod van alle jeugdhulpaanbieders, beschreven in Zorgprogramma’s. Dit bevat informatie zoals:

  • De aanbieder die de hulp biedt
  • De problematiek waar het zorgprogramma bij helpt, inclusief eventuele contra-indicaties
  • De wachttijden
  • De locaties waar de hulp wordt geboden
  • De productcodes die mogelijk van toepassing zijn voor het zorgprogramma

De beschrijving van de zorgprogramma’s wordt door de jeugdhulpaanbieders ingevoerd en beheerd. De jeugdhulpaanbieders bepalen de inhoud van het zorgprogramma en koppelen hier de productcodes aan. Het Startpunt bevat een disclaimer waarin we aangeven dat de gemeenten niet verantwoordelijk zijn voor de beschrijving van de zorgprogramma’s. Er is veel energie door de jeugdhulpaanbieders gestopt in het maken van de beschrijvingen, maar helaas is nog niet alle input volledig. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt.

Voor de inhoud van zorgprogramma’s en de daadwerkelijke doorverwijzing kan contact worden opgenomen met de betreffende jeugdhulpaanbieder.

De wachttijd wordt in weken weergegeven en we onderscheiden drie soorten wachttijden:

  • Aanmelding: Hoe lang duurt het voordat de aanmelding in behandeling wordt genomen. Dus vanaf het moment dat de aanmelding is gedaan tot het moment dat de aanbieder het eerste contact heeft opgenomen met de zorgvrager.
  • Intake: Hoe lang duurt het totdat het intakegesprek plaatsvindt. Dus vanaf het moment dat de aanmelding is gedaan tot het moment dat het intakegesprek plaatsvindt.

Start Zorg: Hoe lang duurt het totdat de jeugdhulpdaadwerkelijk start. Dus vanaf het moment dat de aanmelding is gedaan tot het moment dat de jeugdhulp daadwerkelijk start.

We begrijpen dat wachttijden niet altijd goed te voorspellen zijn, en dat ze kunnen fluctueren. We adviseren u om de gemiddelde wachttijd te plaatsen op het Startpunt Jeugd. In het geval van extreme verschillen (zoals het KDC) kunt u in de tekst aangeven dat wachttijden kunnen verschillen per jeugdige en dat de wachttijden daarom als indicatie dienen.

Momenteel is het Startpunt Jeugd alleen gelanceerd bij de lokale teams, voor hen is dit dus niet nodig. We bekijken intern of we deze wachttijd ook op gaan nemen wanneer het Startpunt breder gelanceerd wordt.

De wachttijden zetten inderdaad een verwachting neer. Daarom is het van belang dat de wachttijden goed worden bijgehouden. De wachttijden zijn altijd een inschatting van de gemiddelde wachttijd, dus het is goed om daar als verwijzer ook rekening mee te houden in de communicatie richting de jeugdige.

Het is altijd verstandig om het Startpunt in te vullen, anders zijn aanbieders niet (goed) vindbaar voor de wettelijke verwijzers, waardoor u mogelijk geen jeugdigen meer krijgt doorverwezen. Let hierbij wel op dat het jeugdhulp moet betreffen waar aanbieders in de regio Haaglanden ook daadwerkelijk voor zijn gecontracteerd.

Als referentielijst en om de uniformiteit in de beschrijvingen van de zorgprogramma’s zo groot mogelijk te maken hebben we een lijst opgesteld met zoektermen. Het verzoek is om voor iedere categorie uit de lijst de zoektermen op te nemen in de beschrijving die passen bij het zorgprogramma. (Zie: kenmerken zorgprogramma’s)

Deze lijst bestaat uit drie delen:

1. Problematiek

De CAP-J indeling van problematiek in de jeugdhulp beschrijft in de breedte alle mogelijke problematiek en wordt steeds meer gebruikt als een standaard indeling. We hebben er daarom voor gekozen om deze lijst ook te gebruiken, niet als zoekstructuur, maar wel als referentielijst.

2. Wijze van hulpverlening

Of de hulp ambulant of met verblijf wordt geboden is een zeer relevant kenmerk. Naast dit heel bekende en basale onderscheid zijn er nog veel meer manieren waarop hulp kan worden verleend. Ook hier geldt het verzoek om de relevante zoektermen in de beschrijving van het zorgprogramma op te nemen zodat het goed vindbaar is.

3. Doelgroep

Het is van belang om aan te geven aan welk type cliënten de hulp geboden wordt. Naast de voor de hand liggende leeftijdscategorieën zijn er nog meer doelgroepen te onderscheiden. In de referentielijst is een lijst van doelgroepen opgenomen.”

De lijst is op te vragen door een mail te sturen naar startpunt@sbjh.nl. De meest recente lijst met signaalwoorden zal dan worden toegestuurd. Naast dat u zelf kunt zorgen voor betere vindbaarheid middels deze signaalwoorden, werken wij ook aan de matching tussen ingevoerde zoektermen en deze signaalwoorden.

Deze prikkel zit momenteel niet in het Startpunt Jeugd, maar gaat op termijn wel toegevoegd worden. Wel is het zo dat als wachttijden niet kloppen of niet ingevoerd zijn, dat aanbieders onderaan de lijst komt te staan.

Dit is een goed punt, we zijn hiermee bezig in de doorontwikkeling. Voor nu adviseren wij om een centrale locatie/hoofdkantoor in te voeren als zorglocatie zodat aanbieders wel vindbaar zijn op het Startpunt Jeugd.

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen